ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

 

м. Київ                                                                                                    «____» __________ 2017 р.

 

Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для усіх Користувачів, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Користувачем, для чого Компанія публікує цей Договір.

Сторони:

Компанія: Фізична особа-підприємець Яроменко Людмила Сергіївна,  яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Користувач: Фізична особа, що діє від свого імені чи від імені юридичної особи, що здійснила реєстрацію на Сайті, з другої сторони, в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо — «Сторона» уклали цей Договір про наступне:

                                 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Публічна оферта – пропозиція Компанії, адресована будь-якій фізичній особі відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з нею договір, що міститься в публічній оферті.

Акцепт – надання Користувачами повної і безумовної відповіді Компанії на її пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою, шляхом оформлення (підписання) заяви-приєднання до Договору та/або оплати замовлених Послуг, що свідчить про прийняття ним публічної оферти. Користувач — фізична особа, що уклала з Компанією Договір.

Сайт — сукупність інтегрованих програмно — апаратних та технічних засобів, а також інформації, призначеної для публікації в мережі Інтернет і відображається в певній текстовій, графічній або звукових формах.

Користувач — фізична особа , яка отримує доступ до інформації, розміщеної на Сайті.

Сервіси сайту — функціональні можливості сайту, призначені для використання  Користувачами.

Захід — тематичні тренінги , семінари , конференції майстер — класу в форматі вебінару, он-лайн — консультації і інші дистанційні заходи подібного роду, інформація про яких розміщується Адміністрацією на Сайті, з метою, в тому числі, анонсування Заходів, а також збору інформації про користувачів, зацікавлених в участі в таких Заходах.

Контент (Заходи) — вся інформація, що складає зміст сеансів вебінару чи інших Заходів, в тому числі, файли з даними, тексти, комп’ютерне програмне забезпечення, звукові файли , фото — , відео-та інші зображення, включаючи новостворені з використанням Сайту, а також запис Заходів.

Організатор — Експерт, який є фізичною особою, фізичною особою-підприємцем або юридичною особою, яка організовує Заходи і розміщує інформацію про Заходи на Сайті.

Заявка — волевиявлення користувача брати участь в конкретному Заході, оформлене за допомогою Сайту, в порядку, встановленим цим Договором.

Інтернет — сторінка ( HTML — сторінка ) — сторінка Сайту, сукупність інтегрованих програмно — апаратним способом інформаційних матеріалів, включаючи текстові, графічні, призначені для публікації даних в мережі Інтернет в якості складової частини Сайту.

Обліковий запис —  аутентифікаційні і особисті дані Користувача або Організатора, збережені на серверах сайту.

Контент Сайту — результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації, що розміщуються на Сайті.

Особиста сторінка — інтернет сторінка, створена за допомогою програмних можливостей Сайту в результаті отримання користувачем облікового запису, що містить Особисті дані Користувачів.

Особисті дані — достовірна, повна і актуальна інформація, що дозволяє провести процедуру авторизації організатора, добровільно і безоплатно розміщується Користувачем і Організатором на Особистій сторінці. Дана інформація надається користувачем або організатором під час процедури реєстрації на Сайті, може містити ім’я Користувача, логін користувача, адресу електронної пошти та інші відомості, які користувач або експерт визнає за необхідне повідомити про себе. Зберігання особистих даних здійснюється виключно з метою забезпечення можливості проведення авторизації на Сайті.

Реєстрація (Користувача) — встановлена Адміністрацією Сайту процедура і результат внесення Адміністрацією Сайту в базу зареєстрованих користувачів персональних даних та / або іншої запропонованої інформації про користувача, вироблена з метою ідентифікації користувача в якості користувача Послуг. У процесі реєстрації користувачеві пропонується заповнити анкету , в якій останній вказує аутентифікаційні і персональні дані , на підставі яких Адміністрація надає користувачеві доступ до Персональної сторінки користувача на сайті , і згодом доступ до конкретних Послуг та / або Заходам. За результатами реєстрації створюється обліковий запис користувача на Сайті і Користувачеві виділяється унікальний номер (ідентифікатор ) Особового рахунку.

Реєстрація (Організатора) — дії організатора зі створення облікового запису на Сайті за встановленою процедурою. У процесі реєстрації Організатор заповнює анкету Користувача і вказує Аутентифікаційні дані, на підставі яких Адміністрація надає Організаторові доступ до наступних функціональними можливостями Сайту: створення особистої сторінки організатора, розміщення календаря консультацій на сторінці організатора, відображення рейтингу організатора, відображення тарифів он-лайн консультацій, електронної форми для оцінки і коментування Контенту, розміщеного Адміністрацією, іншими організаторами і / або користувачами.

Авторизація — процес аналізу програмної частиною Сайту введених Користувачем аутентифікаційних даних, за результатами якого визначається наявність у експерта права доступу до можливостей Сайту і Особистої сторінки.

Аутентифікаційні дані — унікальний ідентифікатор Користувача, який використовується для доступу до Особистої сторінки. До аутентифікаційних даних відносяться логін Користувача, пароль, адреса електронної пошти.

Несанкціонований доступ — використання аутентифікаційних даних користувача третьою особою.

Банк – українська фінансова установа, яка здійснила емісію банківських карт на території України відповідно до діючого законодавства України і на підставі договорів з клієнтами.

Банківська картка — розрахункова або кредитна карта, емітентом якої є фінансова установа, що є інструментом безготівкових розрахунків, призначена для здійснення Користувачем (клієнтом Банку) операцій з грошовими коштами, що знаходяться у Банку на Банківських рахунках , або з грошовими коштами , наданими Банком в кредит своєму клієнтові відповідно до діючого законодавства України, а також договором банківського рахунку , або в межах встановленого ліміту , відповідно до умов кредитного договору між Банком та Користувачем , за умови , що така розрахункова або кредитна карта може бути використана Користувачем для оплати он-лайн консультації експерта.

Власник картки — фізична особа, що використовує банківську карту на підставі договору з банком — емітентом, або фізична особа — уповноважений представник клієнта банку – емітента.

Адміністрація — уповноважені особи Компанії, які керують та встановлюють порядок використання цього Сайту, а також контролюють виконання Користувачами цього Договору.

 

Компанія — юридична особа ТОВ «МАРК ЕНД СЕЙЛС», що є правовласником Сайту.

Правила — умови використання Сайту, викладені в цьому Договорі.

Акцепт оферти — повне і беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення дій по реєстрації на Сайті.

Інші терміни, які використовуються в цьому Договорі, визначаються відповідно до тлумаченням, сформованим в мережі Інтернет, звичаєм ділового обороту і чинного законодавства України.

                                                        1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.Цей Договір є офіційною публічною пропозицією (далі — Оферта ) фізичної особи-підприємеця Яроменко Людмили Сергіївни, що має назву надалі «Компанія»,та містить всі істотні умови надання Компанією послуг, пов’язаних з проведенням  онлайн та офлайн заходами щодо продажу та маркетингу, що надаються Організаторами таких Заходів.

1.2. Факт реєстрації Користувача або Організатора на сайті, є повним і беззастережним акцептом (прийняттям) умов даної Оферти.

1.3. Компанія діє від імені і за рахунок Організаторів.

1.4. Розрахунки між Користувачем і Організатором за проведені Організатором платні он-лайн консультації та/або надання Користувачеві доступу до контенту, розміщеному в платному доступі, здійснюються безпосередньо. За цим Договором Компанія має право на отримання з Організатора винагороди за розміщення Заходів Організатора на Сайті. Всі зобов’язання по проведенню та участі у відповідних Заходах виникають безпосередньо між Користувачем і Організатором. Компанія, якщо умовами окремих Заходів не встановлено інше, не є Організатором Заходів.

Сайт Компанії є майданчиком для розміщення пропозицій Організаторів. Відповідальність за дійсність і можливість втілення зобов’язань, що стосуються проведення Заходів, а так само за контент Заходів, несе Організатор одноосібно.

1.5. Компанія має право приймати грошові кошти від користувачів за контент, створений самостійно Компанією і розміщений на Сайті Адміністрацією Сайту і належить Компанії на підставі виняткових авторських прав, договору, укладеного з автором контенту, або угоди з автором.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Компанія в порядку і на умовах, передбачених цією офертою, надає Користувачеві і Організатору можливість використання Сайту, а Користувач і Організатор зобов’язується використовувати Сайт відповідно до умов оферти.

2.2. Розклад, кількість і тривалість Заходів, опублікованих на сайті, а також їх вартість та інші істотні обставини щодо проведення Заходів публікуються на Сайті https://whitesales.ua/  в режимі реального часу

2.3. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або умовами участі в конкретному Заході, Компанія не є Організатором Заходів. Всі зобов’язання з приводу проведення Заходів, надання відповідних платних послуг виникають між Користувачем і Організатором та/або третіми особами. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або умовами участі в конкретному Заході, Компанія не несе відповідальність за дійсність і можливість втілення зазначених зобов’язань.

 1. РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА НА САЙТІ

3.1. Надання Користувачеві Послуги можливе за умови створення їм на Сайті відповідного облікового запису (проходженні процедури реєстрації). Обліковий запис (реєстраційний аккаунт) повинен містити нікнейм (вигадане ім’я) або справжнє ім’я Користувача, адресу його електронної пошти і пароль.

3.2. Реєстрація користувача на Сайті є безкоштовною і добровільною.

3.3. Користувач зобов’язаний повністю ознайомитися з умовами цього Договору до моменту реєстрації на Сайті. Реєстрація Користувача на Сайті означає повне і беззастережне прийняття Користувачем умов цього Договору, а саме  акцептом цієї оферти відповідно до статті 638 ЦК України.

3.4. Реєстрація облікового запису здійснюється шляхом заповнення реєстраційної форми. У реєстраційній формі необхідно вказувати нікнейм або справжнє ім’я, діючу адресу електронної пошти, пароль. Після заповнення цієї форми на вказану адресу електронної пошти від Компанії прийде лист, що містить посилання, перейшовши по якій Користувач підтвердить реєстрацію. Дані дії є обов’язковими для реєстрації. Також Користувач має право зареєструватися за допомогою вказівки на свій аккаунт в одній з «соціальних мереж», порядок зазначений на Сайті.

3.5. Після успішної реєстрації Користувача на Сайті Компанія приймає на себе права та обов’язки перед Користувачем, зазначені в цьому Договорі. Зазначені Користувачем ім’я (нікнейм) і пароль є необхідною і достатньою інформацією для доступу Користувача на персональну сторінку останнього на Сайті.

3.6. Користувач не має права передавати свої ім’я (нікнейм) і пароль третім особам і несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно вибираючи спосіб зберігання. Якщо Користувачем не доведене зворотнє, будь-які дії, вчинені з використанням його імені (нікнейма) і пароля, вважаються виконані відповідним Користувачем.

3.7. Користувач несе відповідальність за конфіденційність пароля. При встановленні Користувачем фактів несанкціонованого доступу до свого облікового запису, він зобов’язується в найкоротший термін повідомити про цю обставину Компанію.

3.8. У разі, якщо Користувачу необхідний підписаний Компанією друкований екземпляр Договору, Користувач роздруковує в двох примірниках наданий Компанією за додатковим запитом письмовий варіант Договору, попередньо внісши в текст реквізити Користувача (для фізичних осіб — П.І.Б., паспортні дані та адресу реєстрації, контактну інформацію, адресу електронної пошти і логін; для юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців — облікові реквізити, юридичну та фактичну адреса, банківські реквізити, контактну інформацію, адресу електронної пошти і логін), підписує обидва примірники, при цьому номер Договору присвоюється Компанією і збігається з номером Особового рахунку Користувача, місцем укладення Договору є місце знаходження Компанії — місто Київ, а датою Договору є дата здійснення акцепту, і направляє обидва примірники поштою цінним листом на поштову адресу Користувача або передає їх через призначеного представника Користувача за його фактичною адресою (за умови додаткового погодження часу прибуття представника Користувача з Компанією). Отримавши підписаний Користувачем Договір, Компанія підписує і оформляє його зі своєї сторони і повертає Користувачеві один екземпляр поштою (або передає особисто в руки за адресою місцезнаходження Користувача). При передачі поштою екземпляр Користувача буде спрямований на поштову адресу, вказану в Договорі. Відповідно до умов Оферти, текст її є змінним документом, діюча редакція якого представлена на Сайті Компанії.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1.Права Користувача:

4.1.1. Користувач має право використовувати Сайт, зокрема шляхом отримання розміщеної на Сайті інформації про Заходи, а також шляхом отримання можливості брати участь в Заходах, оформивши Заявку, здійснивши дії, передбачені організатором і отримавши Електронний квиток.

4.1.2. Користувач має право використовувати Сайт іншим способом, передбаченим Компанією. У випадках, передбачених відповідними угодами між Компанією та Організаторами, Компанія, діючи від свого імені, але за рахунок Організатора, здійснює реалізацію Замовникам Електронних квитків на Заходи.

4.1.3. Користувач має право відмовитися від участі в Заходах після оформлення та оплати Заявки тільки в разі, якщо таке право передбачено умовами Організатора відповідного Заходу. Конкретні умови відмови Користувача від участі в Заходах вказуються Організатором в інформаційному повідомленні, що анонсує Заходи розміщені на Сайті. У цьому випадку, повернення сплачених Користувачем грошових коштів проводиться Організатором самостійно, якщо угодою між Сторонами не передбачено інше.

4.2.Обов’язки Користувача:

4.2.1. Користувач зобов’язаний надавати достовірну інформацію про себе в процесі створення облікового запису (реєстрації) на Сайті.

4.2.2. Користувач зобов’язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати в будь-яких цілях інформацію і матеріали, що стали йому доступними на Сайті в зв’язку з наданням Компанією Послуги, за винятком їх особистого використання.

4.2.3. Користувач зобов’язаний підтримувати в справному технічному стані власне обладнання і канали зв’язку, що забезпечують йому доступ до Сайту, входити на Сайт під своїм аккаунтом одночасно тільки з одного персонального комп’ютера. Компанія не несе відповідальності за ненадання послуги з причин, не залежних від Компанії.

4.2.4.Користувач зобов’язується знайомитися з актуальною версією Договору при кожному відвідуванні сайту до моменту користування Сайтом.

4.2.5. Користувач зобов’язується попередньо, до подачі Заявки, ознайомиться зі способами і умовами оплати за участь в Заходах.

4.2.6. Користувач зобов’язується ознайомитися зі змістом, умовами реєстрації та порядком проведення Заходів, а також з додатковими вимогами, що пред’являються Організатором до оформлення Заявки. У разі, якщо Користувачеві не повністю зрозумілі будь-які умови проведення Заходів, в тому числі, порядок оплати, Користувач зобов’язується уточнити ці умови, а при неможливості уточнення відмовитися від оформлення Заявки та участі в Заходах.

4.2.7. Користувач зобов’язується оплатити в повному обсязі самостійно або через третіх осіб вартість електронного квитка на участь у Заходах. Після оплати Електронного квитка, Заявка вважається поданою, і у Користувача виникає право брати участь в Заходах або скористатися іншою Послугою, що надається Організатором.

4.3. Користувач при використанні Сайту не має права:

4.3.1.Розміщувати на Сайті та/або направляти куди-небудь через/за допомогою Сайту (завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати, надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, включаючи посилання на неї) будь-які матеріали наступного характеру:

— які порушують діюче законодавство України, міжнародного права або права зарубіжних країн, що містять погрози, наклеп або образу, що дискредитують інших осіб, що порушують права громадян на приватне життя або публічний порядок, що носять характер непристойності, що містять нецензурну лексику, порнографічні зображення і тексти або сцени сексуального характеру, насильства, як за участю неповнолітніх так і без, що містять сцени нелюдського поводження з тваринами, що містять опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення або до вчинення дій, що становлять загрозу життю і (або) здоров’ю, в тому числі до заподіяння шкоди своєму здоров’ю;

— порушують в тій чи іншій мірі честь і гідність та ділову репутацію, права та охоронювані законом інтереси інших осіб, в тому числі права неповнолітніх;

— сприяють або містять заклики до розпалювання релігійної, расової або міжнаціональної (етнічної) ворожнечі, містять спроби розпалювання ворожнечі або заклики до насильства, пропагують фашизм чи ідеологію расової переваги, інші соціальні патології;

— містять екстремістські матеріали, що пропагують злочинну діяльність або містять поради, інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій;

— містять інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись, державною та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб;

— містять рекламу або описують привабливість вживання наркотичних речовин, в тому числі «цифрових наркотиків» (звукових файлів, що впливають на мозок людини за рахунок «бінауральних ритмів»), інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення і поради по вживанню;

— які носять шахрайський характер;

— інші матеріали, негативна інформація яких здатна завдати шкоди здоров’ю і (або) розвитку дітей;

— інші матеріали, які спонукають інших осіб на протиправну поведінку, яке тягне за собою кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та іншу відповідальність або яким-небудь чином порушує положення діючого законодавства України. Будь-які дії Користувача, які, на думку Компанії, обмежують або перешкоджають здійсненню прав іншого Користувача, не допускаються.

4.3.2. Розміщувати на Сайті і не направляти через/за допомогою Сайту матеріали, які є рекламою будь-яких товарів або послуг, без отримання попередньої прямої згоди Компанії.

4.3.3. Завантажувати, розміщувати або іншим чином використовувати на Сайті будь-які матеріали, що охороняються законодавством України про інтелектуальну власність, про персональні дані та інші охоронювані законодавством матеріали без отримання вираженого дозволу власника прав на об’єкт, що охороняється. При цьому відповідальність доведення того, що розміщення на Сайті Користувачем матеріалів не порушує авторські, суміжні та інші права третіх осіб на розміщувані матеріали, лежить на Користувачі.

4.3.4. Реєструватися від імені або замість іншої особи.

4.3.5. Вводити в оману щодо своєї особи, використовуючи логін і пароль іншого зареєстрованого Користувача.

4.3.6. Спотворювати відомості про себе.

4.3.7. Будь-яким способом, в тому числі, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, злому, намагатися отримати доступ до логіну та паролю іншого Користувача.

4.3.8. Здійснювати незаконний збір та обробку персональних даних інших осіб.

4.3.9. Розміщувати будь-яку іншу інформацію, яка, на думку Компанії, є небажаною, не відповідає цілям створення Сайту, обмежує інтереси інших осіб або з інших причин є небажаною для розміщення на Сайті.

4.3.10.Використовувати роботів, програм-павуків, програм- скраперів та інші автоматичні засоби доступу на Сайт без письмового дозволу Компанії.

4.3.11.Здійснювати дії, які несуть або можуть нести невиправдану або непропорційно велике навантаження на інфраструктуру Сайту.

4.3.12. Копіювати,відтворювати, змінювати, створювати похідні роботи, поширювати або публічно відтворювати будь-який Контент, представлений на Сайті, програмований код, який є частиною Сайту або сервісів, пропонованих на Сайті без попередньої письмової згоди Компанії і відповідної третьої сторони в установленому порядку.

4.3.13.Втручатися (намагатися втрутитися) в роботу Сайту або будь-які дії, вироблені на Сайті способами, прямо не передбачені цією офертою.

4.3.14. Обходити заходи, які Компанія може використовувати для запобігання або обмеження доступу до Сайту або будь-яким підрозділам Сайту, включаючи пристрої, які запобігають або обмежують використання або копіювання будь-якого матеріалу або накладають обмеження на використання Сайту або утримується на ньому матеріалу.

4.3.15. Поширювати спам, повідомлення, що містять прохання переслати дане повідомлення іншим користувачам та/ або іншу небажану інформацію.

4.3.16. Намагатися втрутитися або ставити під загрозу цілісність Сайту або безпеку, декодувати будь-яку передачу від/до сервера, який обслуговує Сайт.

4.3.17. Завантажувати невірні дані, віруси або інші шкідливі програми на Сайт або через нього.

4.3.18. Збирати і зберігати персональні дані третіх осіб, включаючи назву облікового запису за допомогою технологій або засобів, відмінних від тих, які надані або офіційно дозволені розробниками Сайту.

4.3.19. Формувати (висловлювати) попит і/або пропозицію, а так само досягати угоду про виконання робіт, результатом яких стане або в процесі виконання яких буде використовуватися контент, який є незаконним, шкідливим, наклепницьким, ображає моральність, демонструє (або є пропагандою) насильства і жорстокості, порушує права інтелектуальної власності, пропагує ненависть і/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознаками, містить образи на адресу будь-яких осіб чи організацій, містить елементи (або є пропагандою) порнографії, дитячої еротики, являє собою рекламу (або є пропагандою) послуг сексуального характеру (в тому числі під виглядом інших послуг), роз’яснює порядок виготовлення, застосування чи іншого використання наркотичних речовин або їх аналогів, вибухових речовин або іншої зброї.

4.3.20. Порушувати права третіх осіб.

4.3.21.Видавати себе за іншу людину або представника організації і/або співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників Компанії, за власника сайту, а також застосовувати будь-які інші форми і способи незаконного представництва інших осіб в мережі Інтернет, а також вводити користувачів або компанію в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких суб’єктів або об’єктів.

4.3.22. Іншим чином порушувати норми діючого законодавства України.

4.3.23.Користувач несе відповідальність за будь-яку інформацію, яку розміщує на Сайті, повідомляє іншим користувачам, а також за будь-які взаємодії з іншими користувачами, які здійснюються на свій ризик.

4.4. Незалежно і додатково до інших положень цього Договору про відповідальність Користувача при використанні Послуг Компанії, до повної і виняткової відповідальності Користувача і Організатора відносяться:

4.4.1. Відповідальність Користувача і Організатора за будь-яку інформацію або інший Контент вебінару, які він створює, розміщує, завантажує або іншим чином передає (поширює) третім особам з використанням Сайту, так само як і за отримання Контенту вебінару і будь-які взаємодії з іншими користувачами Сайту за допомогою Сайту, включаючи відповідальність за всіма претензіями, які пред’явлені та/або можуть бути пред’явлені щодо переданого та /або прийнятого Користувачем Контенту за порушення прав на інтелектуальну власність, авторських і суміжних прав, так само як в зв’язку з вмістом в Контенті вебінару недостовірної інформації, непристойного, загрозливого, образливого, наклепницького, дискредитує чи іншого незаконного вмісту, а також за всі наслідки таких дій (включаючи будь-які збитки, які може понести Компанія).

4.4.2. Відповідальність за всі відносини Користувача з третіми особами, що виникли в зв’язку та/або в результаті надання Послуг, включаючи відповідальність Користувача перед третіми особами, залученими в приватну, та/ або комерційну, та/ або некомерційну діяльність Користувача з використанням Послуг Компанії, так само як відповідальність Користувача за його власний збиток і витрати, що виникли в результаті взаємодії Користувача з третіми особами у зв’язку з використанням Послуг Компанії.

4.4.3. Відповідальність Користувача або Організатора за здійснення за допомогою Сайту діяльності, забороненої або такої, що порушує законодавство України, а також діяльності, що вимагає наявності у Користувача спеціального дозволу (ліцензії) на здійснення такої діяльності, без отримання і дотримання таких умов.

4.4.4. У разі незгоди Користувача або Організатора з цим Договором або його оновленнями, Користувач зобов’язаний відмовитися від використання Сайту, проінформувавши про це Компанію.

4.4.5. Користувач користується всіма правами споживача відповідно до діючого законодавства України, що регулює дані відносини надання послуг.

4.4.6. Всі претензії щодо якості наданої послуги повинні направлятися Користувачем на адресу Компанії по електронній пошті: enjoy@whitesales.ua  у вигляді відсканованої копії, з обов’язковою наступною відправкою оригіналу на поштову адресу Компанії, вказаною в цьому Договорі. Термін розгляду претензії Користувача Компанією складає 10 (десять) робочих днів з моменту надходження претензії на адресу Компанії, після закінчення якого Виконавцем приймається одне з таких рішень:

— про незгоду з претензією і про відмову в її задоволенні;

— про згоду з претензією і про задоволення вимог.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОМПАНІЇ

5.1. Компанія має право проводити модифікацію будь-якого програмного забезпечення Сайту, припиняти роботу Сайту, при виявленні істотних несправностей, помилок і збоїв, а також з метою проведення профілактичних робіт і запобігання випадкам несанкціонованого доступу до Сайту, за умови попереднього повідомлення Користувача через персональну сторінку Користувача на Сайті.

5.2. Компанія має право використовувати дані Користувача, надані останнім, будь-яким способом, що не суперечить законодавству України.

5.3. Компанія має право консультувати Користувача під час оформлення/ підтвердження/оплати Заявки, у тому числі самостійно зв’язуватися з Користувачем за вказаною Користувачем при реєстрації в Сайті адресою електронної пошти.

5.4. Компанія несе відповідальність за зберігання і обробку персональних даних Користувача, забезпечує конфіденційність цих даних у процесі їх обробки відповідно до умов цього Договору

5.5. Компанія залишає за собою право в будь-який момент змінювати умови цієї Оферти в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Користувача, публікуючи зазначені зміни на Сайті, не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня їх внесення (прийняття). Компанія рекомендує Користувачеві регулярно перевіряти умови цієї Оферти на предмет їх змін та/ або доповнень. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення Виконавцем змін та/ або доповнень до Оферти означає безумовне і повне прийняття і згоду Користувача з такими змінами і доповненнями.

5.6. Компанія має право переуступати або іншим способом передавати свої права та обов’язки, що випливають з його відносин з Користувачем, третім особам за умови дотримання передбачених Законодавством України прав та інтересів Користувача.

5.7. Компанія не несе відповідальності за розголошення відомостей, наданих Користувачем на сторінках Сайту в загальнодоступній формі.

5.8. У разі порушення Користувачем або Організатором умов цієї Оферти Компанія має право заблокувати обліковий запис Користувача або Організатора, і так само скасувати свій акаунт Користувача з попереднім повідомленням по електронній пошті або за відсутності такої.

5.9. Компанія зобов’язана інформувати Користувача про статус Заявки і факт здійснення успішної оплати. Фактом того, що Користувач проінформований, є факт відправки електронного листа на адресу електронної пошти, вказаної Користувачем при реєстрації на Сайті, що містить підтверджуючу інформацію.

 1. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ КОМПАНІЄЮ

6.1. Користувач отримує доступ до послуги при наявності у нього технічної можливості скористатися цим доступом. Параметри технічного забезпечення Користувача, необхідні і достатні для отримання конкретних послуг наведені на Сайті Компанії. Користувач може використовувати для доступу до Сервісів Сайту різні пристрої, передбачені технічними умовами надання послуг. Параметри технічного забезпечення можуть доповнюватися, уточнюватися та/або змінюватися Виконавцем.

6.2. Компанія має право змінювати веб-додаток, що забезпечує обмін даними (веб-інтерфейс вебінар), і програмне забезпечення вебінару, так само як змінювати вимоги до технічного і програмного забезпечення, яке повинно використовуватися Користувачем для отримання послуг. При всіх і будь-яких із зазначених змін цей Договір буде діяти щодо таких змін за винятком випадків, коли Компанією явно виражено інше.

6.3. Інформація про конкретні послуги та/або функціональний склад конкретних послуг, інформація про умови надання доступу до послуг та/або безкоштовний характер надання послуг, специфікація вимог та/або рекомендації щодо технічного забезпечення для доступу до послуги, інші відомості або вимоги, які повинні та/або можуть бути повідомлені Користувачу відповідно до цього Договору або вимог законодавства, вважаються наданими Користувачеві належним чином, якщо зазначені

відомості:

6.3.1. опубліковані на Сайті Компанії;

6.3.2. повідомлені Користувачеві при укладанні Договору в тексті Договору (станом на момент укладення Договору);

6.3.3. доведені до відома Користувача за допомогою електронних повідомлень, спрямованих Користувачеві Виконавцем по мережі Інтернет;

6.3.4. надруковані в рекламних та інформаційних матеріалах Компанії;

6.3.5. повідомлені Користувачеві при його зверненні за контактними адресами і телефонами Компанії;

6.3.6. доведені до відома Користувача іншими способами, доступними Виконавцю, в тому числі через засоби масової інформації (рекламу).

6.4. Доступ Користувачеві до участі в Заході, інформація про який розміщена на Сайті, надається за умови 100% передоплати за участь у даному Заході.

6.5. Оформлення Заявки за допомогою Сайту підтверджується інформаційними (обліковими) записами програмного контролю з’єднання та обліку вартості (білінгу) в складі Сайту. Будь-яка Підписка/Відмова від конкретних послуг Користувачем має рівнозначну юридичну силу, якби Сторони уклали відповідну додаткову угоду в письмовій формі на паперовому носії.

6.6. Якщо інше не передбачено цим Договором, достатнім доказом виконаних Користувачем дій будуть інформаційні (облікові) записи на серверах, що забезпечують роботу Сайту Компанії, незалежно від способу та/або технічного пристрою, за допомогою якого вони були здійснені.

6.7. Часом вчинення будь-яких дій (угод) в рамках Договору є київський час, визначений на підставі даних облікових записів на серверах, що забезпечують роботу Сайту Компанії, якщо інший порядок визначення часу не був обумовлений додатково в угодах між Сторонами.

6.8. Компанія залишає за собою право анулювати участь Користувача в Заході, при цьому Організатор не зобов’язаний повертати внесену плату в разі порушення Користувачем правил поведінки на Заході. Зазначеними порушеннями є публікація в ході Заходу інформації, забороненої п.4.3.1. цього Договору, в тому числі що розпалює міжнаціональні конфлікти, що містить нецензурні висловлювання або іншим чином ображає інших учасників Заходу або Організатора, публікація інформації в відхилення від теми Заходу, реклама.

6.9. Компанія залишає за собою право анулювати участь Користувача в Заході в разі встановлення факту передачі їм реквізитів для участі в Заході, третім особам, в тому числі шляхом публікації у відкритому доступі індивідуальної посилання (URL) для участі Користувача в даному Заході, поширення Користувачем інформації та матеріалів , отриманих ним у зв’язку з участю в Заході, третім особам. Використання інформації та матеріалів допускається тільки в особистих цілях і для особистого використання Користувача. Доступ Користувача для участі в Заході забезпечується не більше ніж для одного глядача по кожному індивідуальному посиланню.

6.10. Можливість скасування/перенесення Заходу встановлюється відповідним Організатором самостійно. Компанія не несе відповідальності перед Користувачем за невиконання та/або неналежне виконання Організатором своїх зобов’язань.

6.11. У випадку скасування Заходу з вини Організатора, а так само, у разі якщо Користувач відмовився від участі у Заході через перенесення Організатором даного Заходу, Організатор зобов’язаний відшкодувати повну вартість сплачених ним коштів за участь в такому Заході.

6.12. Користувачеві, що бажає відмовитися від участі в Заході з причин, не залежних від Компанії і Організатора даного Заходу, у разі якщо можливість такої відмови передбачена відповідним Організатором, відшкодовується вартість електронного квитка, сплаченої Користувачем, за вирахуванням витрат, фактично понесених Організатором.

6.13. Компанія не зобов’язана проводити оновлення та/або поліпшення та/або удосконалення та/або будь-яку іншу зміна послуг. Разом з тим, Компанія залишає за собою право в будь-який момент, і з будь-якої причини, змінювати послуги та/або функціональний склад послуг, частково або повністю припиняти та/або призупиняти надання послуг, визначати можливості і обмеження використання послуг, а також вводити і змінювати безоплатно порядок використання послуг з обов’язковим попереднім повідомленням Користувача про майбутні зміни за термін не менше ніж 10 (десять) календарних днів через Сайт Компанії.

 1. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

7.1.  Беручи до уваги те, що при укладанні цього Договору Сторонам стають відомі персональні дані (далі по тексту ПД) фізичних осіб, з метою дотримання положень Закону України «Про захист персональних даних» фізичні особи, підписуючи даний договір:

— підтверджують, що дали згоду на збір, обробку, накопичення, зберігання, поширення та знищення персональних даних (далі по тексту БПД) Сторін даного Договору;

— підтверджують що проінформовані про свої права (згідно ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних») і про мету збору ПД.

— повністю розуміють, що надана інформація є персональними даними, тобто даними, що використовуються для ідентифікації  представників Сторін і погоджується з тим, що такі дані обробляються (зберігаються) у Сторін для подальшого використання відповідно до Господарського, Цивільного, Податкового кодексів України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та для реалізації ділових відносин між Сторонами.

7.2. Персональні дані Користувача зберігаються і обробляються Виконавцем в порядку, передбаченому цим Договором, протягом усього терміну дії Договору та протягом 3 (трьох) років з моменту його розірвання.

7.3. Сайт Компанії використовує файли «cookie» та інші технології, щоб здійснювати контроль за використанням послуг Компанії. Ці дані необхідні для оптимізації технічної роботи Сайту і підвищення якості надання послуг. На Сайті автоматично записуються відомості (включаючи URL, IP-адреса, тип браузера, мова, дата і час запиту) про кожного відвідувача Сайту, а також факти використання програмного забезпечення вебінару. Компанія може об’єднувати Персональні дані, отримані від Користувача, з відомостями (в тому числі демографічними, географічними, освітніми, трудовими, інформацію про кількість візитів на Сайт, загальний час перебування на Сайті), отриманими з інших сервісів на веб-сайтах Компанії або з незалежних джерел, щоб поліпшити якість надання послуг. Користувач може відмовитися від надання персональних даних при відвідуванні Сайту або відключити файли «cookie», але в цьому випадку не всі функції і сервіси в складі Сайту можуть працювати правильно.

7.4. Передбачені цим Договором умови конфіденційності поширюються на всю інформацію, яку Компанія може отримати про Користувача під час перебування останнього на Сайті і використання Сайту. Компанія вважає інформацію про факти використання послуг Користувачем, так само як і зміст Контенту вебінару конфіденційною інформацією. Компанія не веде спостереження за вебінаром Організатора і не передає відомості про Організатора третім особам за винятком випадків, передбачених цим Договором.

7.5. Не є конфіденційною інформація, публічно розкрита Сторонами в ході виконання цього Договору, а також інформація, яка може бути отримана Сторонами або третіми особами з джерел, до яких є вільний доступ будь-яким особам.

7.6. Компанія вживає всіх необхідних заходів для захисту конфіденційності персональних даних Замовників від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення, в тому числі:

— забезпечує постійну внутрішню перевірку процесів збору, зберігання і обробки даних і забезпечення безпеки;

— забезпечує фізичну безпеку даних, запобігаючи неправомірний доступ до технічних систем, які забезпечують роботу Сайту, в яких Компанія зберігає персональні дані;

— надає доступ до персональних даних лише тим співробітникам Компанії або уповноваженим особам, яким ця інформація необхідна для виконання обов’язків, безпосередньо пов’язаних з наданням послуг Користувачу, а також експлуатації, розробки і поліпшення Сайту. Такі особи пов’язані з Виконавцем зобов’язаннями щодо дотримання конфіденційності і можуть піддатися стягненню, включаючи припинення дії контракту та судове переслідування, якщо вони порушать дані зобов’язання;

— Компанія обробляє персональні дані, в тому числі, що передаються в сеансах авторизації на Сайті і сесіях використання інших сервісів Сайту на серверах провайдерів послуг зв’язку, що діють відповідно до законодавства України та інших країн. Компанія інформує користувачів про найбільш суттєві зміни в методах захисту зібраних персональних даних шляхом розміщення повідомлення на персональній сторінці Користувача на Сайті або по електронній пошті.

7.7. Компанія ніколи не вимагає надання Користувачем будь-якого номера кредитної карти або пін-коду для кредитних або інших грошових карт. У разі появи таких запитів (на Сайті або у вигляді електронних повідомлень), Користувачеві слід негайно припинити використання Сайту і повідомити про це на контактні адреси Компанії, зазначені в цьому Договорі

7.8. Компанія ніколи не направляє Користувачеві електронних запитів з проханням вказати, підтвердити або яким-небудь іншим чином повідомити Компанії або Організатору вказаний Користувачем при реєстрації пароль. Пароль зберігається на Сайті в зашифрованому вигляді.

7.9. У разі втрати Користувачем аутентифікаційних даних для доступу на Сайт, або при необхідності змінити нікнейм або адресу електронної пошти, вказану Користувачем при реєстрації, повторне повідомлення Користувачу втрачених даних та/або зміна нікнейма або адреси електронної пошти можуть бути здійснені особисто Користувачем з використанням сервісів Сайту, а також Виконавцем за письмовим запитом Користувача із зазначенням в такому запиті П.І.Б. Користувача, нікнейма та/або номери Договору (особового рахунку), а також з наданням до запиту копії платіжного документа, що свідчить про оплату Користувачем послуг (платіжного доручення, чека тощо). Повідомлення Користувачеві втрачених даних здійснюється за адресою електронної пошти, вказаною Користувачеві при реєстрації або в запиті Користувача, причому Компанія зробить все можливе, щоб за запитом надати Користувачеві доступ до його персональних даних, можливість виправити їх (якщо вони невірні) і, якщо необхідно, видалити їх.

 1. ПРАВА НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ

8.1. Контент Заходів є інтелектуальною власністю і підлягає охороні відповідно до законодавства України. Поширення отриманої на Заході інформації в комерційних цілях є неприпустимим без прямої санкції власника прав на інтелектуальну власність.

8.2. Користувач погоджується, що використовуючи Сайт у якості Організатора для публікації Контенту і, зокрема, сервіси підготовки Контенту вебінару в складі послуг, він залишає за собою всі права на створюваний Контент.

8.3. Компанія може володіти патентами, заявками на отримання патенту, товарними знаками, авторськими, суміжними та іншими винятковими або невиключними правами на результати інтелектуальної діяльності, що відносяться до вмісту всіхта/або будь-яких сторінок Сайту, а також програмного забезпечення вебінару. Надання Користувачеві доступу до сторінок Сайту не означає, що Користувачеві надається будь-яка ліцензія на використання об’єктів інтелектуальної власності Компанії. Всі права, крім явно наданих Користувачеві цим Договором, зберігаються за Виконавцем.

8.4. Будь-яке програмне забезпечення, доступне на Сайті для завантаження, є об’єктом інтелектуальної власності Компанії та/або її партнерів. Використання програмного забезпечення вебінару регулюється умовами ліцензійного договору, який надається Користувачеві для прийняття його умов при завантаженні такого програмного забезпечення. У разі якщо ліцензійний договір на використання програмного забезпечення вебінару не надається Користувачеві, Компанія надає Користувачеві право використовувати програмне забезпечення вебінару виключно для особистого некомерційного користування Користувача послугою, причому плата за використання такого програмного забезпечення вебінару включена у вартість послуги. Всі права на програмне забезпечення вебінару, включаючи авторські та інші виняткові права щодо такого програмного забезпечення зберігаються за Користувачем та/або виробником програмного забезпечення вебінару.

8.5. При використанні послуг Користувач повинен явно повідомляти про факт надання послуг.

 1. ЦІНА, ПОРЯДОК І ФОРМА РОЗРАХУНКІВ

9.1. Ціни за проведення заходів вказуються на Сайті Компанії (https://whitesales.ua/) для кожного конкретного Заходу окремо в момент відкриття збору Заявок на участь в конкретному Заході, або повідомляються Користувачу Організатором після реєстрації.

9.2. Користувач перераховує кошти Організатору Заходу в розмірі 100% передоплати від вартості проведення заходу.

9.3. Замовники-нерезиденти перераховують кошти в українських гривнях та будь-якій іншій валюті, згідно діючого законодавства України.

9.4. Моментом оплати вважається надходження коштів на поточний рахунок Організатора.

9.5. У разі, якщо Захід не відбудеться, грошові кошти, отримані Організатором від Користувача, в якості оплати за даний захід, підлягають поверненню протягом 20 банківських днів.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1. Розмір відповідальності Компанії за неналежне надання послуг за цим Договором обмежений шляхом встановлення граничної суми збитків, що підлягають відшкодуванню. Така гранична сума збитків не може перевищувати 100% від ціни цього Договору. Компанія не несе відповідальності за непрямі чи опосередковані збитки, упущену вигоду, втрату ділової репутації Користувача та інше.

10.2. Інформація, яка розміщується на Сайті щодо конкретного Заходу, а так само Контент Заходу, додається на Сайт Організатором. Компанія не має технічної можливості і не зобов’язана контролювати розміщену інформацію і піддавати її обов’язковій перевірці та затвердженню. Компанія не несе відповідальності за достовірність, точність, повноту або якість будь-якої інформації, що публікується Організатором та/або третіми особами на Сайті. Компанія не підтримує і не підтверджує ніяку інформацію, розміщену Організатором та/або третіми особами на Сайті. Користувач розуміє і погоджується, що використовуючи Сайт, він може побачити інформацію, яка є образливою, негідною або спірною.

10.3. Компанія не несе відповідальності за недотримання Організатором умов проведення Заходів або надання послуг, так як дані умови і правила знаходяться у винятковому веденні Організатора.

10.4. Компанія не має можливості проводити перевірку розміщеної інформації Організатором і не може гарантувати повну відсутність неточностей в ній, в зв’язку з чим, не несе перед Користувачем відповідальності за будь-які помилкові та/або недостовірні дані про Заходи та послуги, так само як і за заподіяну Користувачеві шкоду та/або збитки через наявність помилок в інформації.

10.5. У разі, якщо Користувач, з причин, не залежних від Організатора, не використав своє право участі в Заходах, то зобов’язання Організатора вважаються наданими належним чином, в обсязі та в строк, а оплачені Виконавцю кошти поверненню не підлягають.

 1. ФОРС-МАЖОР

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо їх виконання перешкоджає надзвичайна і невідворотна за даних умов подія (непереборна сила), як це визначено в законодавстві України. При цьому, термін виконання зобов’язань за Договором відкладається відповідно до часу, протягом якого діяли такі обставини.

11.2. Якщо обставини, зазначені в п. 11.1 цього Договору, будуть тривати більше 30 (тридцяти) календарних днів, то кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір, письмово повідомивши іншу Сторону за 10 календарних днів до дати розірвання.

 1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим Договором Сторона, чиє право порушено, направляє письмову претензію (вимогу) іншій Стороні.

12.2. Сторона, яка отримала претензію від іншої Сторони, зобов’язана протягом 20 (тридцяти) календарних днів після отримання претензії задовольнити заявлені в претензії вимоги або направити Користувачеві мотивовану відмову. До відповіді повинні бути додані всі необхідні документи.

12.3. Повідомлення, претензії, запити, заяви та інші офіційні матеріали передаються Сторонами одна одній в такий спосіб:

12.3.1. від Компанії Користувачеві — шляхом направлення на адресу електронної пошти, вказану Користувачем при реєстрації на Сайті або розміщення на персональній сторінці Користувача на Сайті, доступною тільки Користувачу, якщо інше не передбачено у відповідному пункті цього Договору;

12.3.2. від Користувача Компанії — в письмовій формі за допомогою рекомендованого листа, надісланого поштою на фактичну адресу Компанії, зазначений у цій Оферті. Письмові звернення, що направляються Користувачем Компанії, повинні бути підписані Користувачем. Письмові звернення, не підписані Користувачем, Компанією до розгляду не приймаються.

12.4. У разі якщо винна Сторона не задовольняє вимоги, викладені в претензії, протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання претензії, і, таким чином, виниклий спір не буде вирішений в претензійному порядку, Сторона, чиє право порушено, має право звернутися з позовом до суду за підвідомчістю відповідно до вимог діючого законодавства України.

 1. ІНШІ УМОВИ

13.1. Справжня оферта вступає в силу в момент опублікування в мережі Інтернет за адресою: https://whitesales.ua/ до моменту відкликання/зміни Оферти Компанією.

13.2. Договір вважається укладеним з моменту реєстрації Користувача або Організатора на Сайті

13.3. Договір між Сторонами діє до моменту припинення Користувачем використання послуг Компанії

13.4. Компанія має право ініціювати розірвання цього Договору і припинити доступ до конкретних послуг в односторонньому порядку у разі порушення Користувачем умов цього Договору.

13.5. У разі укладення цього Договору (оформлення акцепту цієї Оферти) в письмовому вигляді, розірвання Договору в односторонньому порядку однією із Сторін проводиться за умови отримання відповідної письмової заяви іншою Стороною.

13.6. Компанія має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадках і порядку, передбаченому діючим законодавством України.

13.7. Цей Договір може бути розірваний в будь-який момент за згодою Сторін.

13.8. Розірвання цього Договору є одночасно розірванням усіх Додаткових угод до нього і підставою для припинення надання всіх послуг.

13.9. Приймаючи умови цієї Оферти, Користувач висловлює свою згоду на отримання інформації про всі інші Заходи, доступ до участі в яких надає Компанія, незалежно від терміну дії цього Договору за умови того, що така згода може бути відкликана Користувачем в будь-який момент по додатковому зверненням до Компанії.

13.10. Всі питання, не врегульовані цим Договором, вирішуються відповідно до діючого законодавства України.

 1. РЕКВІЗИТИ КОМПАНІЇ

 

ФОП Яроменко Людмила Сергіївна:

Фізична особа — підприємець Яроменко Людмила Сергіївна
Паспорт серії СТ № 424502, виданий Вол.Волинським РС УДМС України в
Житомирській обл 10 липня 2014 р.
ЄДРПОУ 3067510767
Реєстрація: 27.12.2006 року, № запису 2 073 000 0000 010029
Платник єдиного податку ІІІ група, неплатник ПДВ
Розрахунковий рахунок № 26002052709372 відкритий в Приватбанку
МФО 320649